Yola Terk Nedir?

Yola Terk Nedir?

Yola Terk Nedir?
Yola Terk Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Yola Terk Nedir?

Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanması esnasında mal sahiplerinin gayrimenkullerinin tamamını ya da bir kısmını kamuya terk etmesidir. Kamuya terk olarak da adlandırılan bu işlem, imar planları çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı gibi tesislerin kurulumu için yapılır.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Ayrıca yola terk, bu alanların yanı sıra ibadet yerleri, otopark ya da meydanlar gibi kamu yararı gözetilerek ayrılmış yerleri de kapsar.

Mal sahipleri bu işlemi bir bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak yapabilirler. İmar Kanunu’na göre imar planı olan yerlerde yola terk işlemleri yapılabilir. Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan yola ya da kamuya terk işlemi teknik bir çalışmanın sonucudur. Tescil zorunluluğu sebebiyle Tapu Sicil Müdürlükleri de bu konu dahilinde sorumludur.

Yola Terk İşlemi İçin İstenen Belgeler

Bu işlemin kontrolü Tapu Sicil Müdürlüklerinin yönetimi altındadır. İlgili kişinin tapu kütüğü üzerinden talepte bulunması gerekiyor. Gerekli belgeler şunlardır:

  • Belediye Encümen kararı veya İl Özel İdaresi’nin olumlu kararı.
  • Serbest harita mühendisi tarafından düzenlenmiş ve Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş tescil bildirimi.