2B Arazisi Nedir?

2B Arazisi Nedir?

2B Arazisi Nedir?
2B Arazisi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

2B Arazisi Nedir?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve kadastro işlemi yapılarak orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlara 2B arazisi denir. 2B arazisi, ismini ilgili olduğu yasadan alır (Orman Kanunu, 2. madde, B bendi) ve bu yasa, devlet tarafından düzenli olarak güncellenerek resmi yayınlarca vatandaşlara sunulur.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Bir ormanlık arazinin 2B statüsü alabilmesi için belirli kıstasları karşılaması gerekir. Öncelikle orman vasfını kaybetmiş alanların tarım arazileri olarak kullanılmasının daha yararlı olacağı resmi kurumlarca tespit edilmelidir. Bu tespit için ilgili defterdarlık ve mal müdürlüklerine istenilen belgelerle başvuru yapılabilir.

Yasa gereği, orman köylüsü olmayan üçüncü kişilere 2B arazilerinin satışı yapılamaz. Hazineye ait tarım arazileri olarak geçen 2B statülü araziler üzerinde hak sahibi olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekir.

  • 31 Aralık 2011 tarihinden önce söz konusu arazinin kullanıcısı ya da sahibi olmak.
  • Resmi idare tarafından belirlenen satış bedelini kabul etmek.