Apartman Yönetim Planı

Apartman Yönetim Planı

Apartman Yönetim Planı
Apartman Yönetim Planı
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Apartman Yönetim Planı

Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen yönetim planına denir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olmaktadır.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Bütün hak maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan apartman yönetim planı, hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre karara bağlanıyor.

Bir yönetim planı oluşturmak ya da yönetim planını değiştirmek için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oy şartı aranıyor. Yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini; yönetici ve denetçileri bağlayıcı oluyor.