Yönetim Planı Nedir?

Yönetim Planı Nedir?

Yönetim Planı Nedir?
Yönetim Planı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Yönetim Planı Nedir?

Bir binada yer alan dairelerin yönetilmesi amacıyla oluşturulan sözleşmeye yönetim planı denir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesini dayanak olarak gösteren bu plan, binadaki tüm kat sahiplerini ilgilendirir.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Yönetim planı; çok katlı binalarda yaşayan insanların uyması gereken kurallar için hukuki açıdan geçerliliği olan bir sözleşmeyi ifade eder. Binanın yönetim tarzını, ortak araç-gereçlerin kullanımını ve binada yaşayan kişilerin uyması gereken koşulların bütününü kapsar.

Bina yöneticileri, tapu müdürlüklerinden temin edebilecekleri yönetim planı taslağına kendi belirledikleri sözleşme maddelerini ekleyebilirler. Ayrıca gayrimenkul almak isteyen ya da buna karar veren kişiler açısından da yönetim planındaki sözleşmeler bağlayıcıdır.