Resmi Senet

Resmi Senet

Resmi Senet
Resmi Senet
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Resmi Senet

Resmi senet, resmi bir memur tarafından hazırlanarak taraflar huzurunda imzalanan ve resmi memurca mühür ve imza ile onaylanan bir sözleşmedir. Bu senetlerin resmiyet kazanabilmesi için mutlaka Tapu Sicil Müdürlüğü memuru tarafından düzenlenmesi, taraflar tarafından imzalanması, tapu sicil müdürünün de evrakı imzalayarak mühürleyerek tasdiklemesi zorunludur.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Resmi senet düzenlenmesini gerektiren(akitli) tapu işlemleri hangileridir?

1. Satış 

2. Bağış 

3. Trampa 

4. Ölünceye kadar bakma akdi -Ölünceye kadar gelir akdi

5. Taksim 

6. Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı 

7. Devre Mülk Hakkı 

8. Kat Karşılığı Temlik

9. İpotek

10. İrtifak Hakları Kurulması – İntifa Hakkı – Oturma hakkı – Geçit Hakkı – Kaynak Hakkı – Üst hakkı ve Diğer İrtifaklar

11. Gayrimenkul Mükellefiyeti (MK.839)

12. Mevzuatın ön gördüğü diğer işlemler