Kanunda “açık ihale usulü” nasıl tanımlanıyor?

Kanunda “açık ihale usulü” nasıl tanımlanıyor?

Kanunda “açık ihale usulü” nasıl tanımlanıyor?
Kanunda “açık ihale usulü” nasıl tanımlanıyor?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Kanunda “açık ihale usulü” nasıl tanımlanıyor?

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Kalkınma ajansları mal, hizmet ve yapım işi satınalma ve ihale usul ve esasları Madde 10 kapsamında “açık ihale usulü” tanımı şu şekilde yer alıyor:

MADDE 10 - (1) Herkese açık ihale usulü, ihalenin ilan yoluyla duyurulduğu ve katılımın herkese açık olduğu, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Teklifler kapalı zarf içinde, teklif son teslim tarih ve saatinden önce elden ya da iadeli taahhütlü posta veya kurye aracılığıyla Ajansa teslim edilir. İadeli taahhütlü posta ya da kurye aracılığıyla yapılan teklifler, tekliflerin sunulacağı son tarih ve saatine kadar Ajansa ulaştıkları takdirde kabul edilir. Posta ya da kurye hizmetlerinden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmaz. Zamanında teslim edilmeyen teklifler açılmadan istekliye iade edilir. İhale sırasında istekli ile hiçbir konuda pazarlık yapılmaz. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.