Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik Nedir?
Zilyetlik Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik ya da zilliyet; bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlayan emlak kavramıdır. Bu kavram açısından söz konusu malın taşınır ya da taşınmaz oluşu önemsizdir. Mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir. Bu hak ile kişiler bir gayrimenkulün ya da arsanın üzerinde hakimiyet sahibi olurlar.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Örneğin arsa gibi taşınmazların zilliyet tapusu ile kullanımı gösterilebilir ve bu durum, arsa üzerinde kimin hakimiyeti olduğunu gösterir.

Hukuki açıdan ise zilyetlik, mülkiyet hakkından başka bir anlamı ifade eder. Zilyet yani mülk sahibi olan kişi, söz konusu mala hakim olan kişi statüsündedir. Örneğin bir ev sahibi, içinde kiracı olmayan evini herhangi bir kişiye kiralayana dek o evin zilyeti olma hakkına sahiptir.

Ancak ev sahibi, evini başkasına kiraladığı an o evin zilyetliğinden kopmuş olur. Evin zilyeti, evi kiralayan kişiye geçmiş olur. Bu yönüyle de değişken bir durumdur.

Zilyetlik; aslen, devren, tesisen ve miras yoluyla kazanılabilir. Ayrıca dolaylı, tek başına, birlikte, hakka dayanan ve asli zilyet çeşitleri de vardır.