Kadastro niçin yapılır?

Kadastro niçin yapılır?

Kadastro niçin yapılır?
Kadastro niçin yapılır?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Kadastro niçin yapılır?

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Mülkiyet haklarını korumaya almak için arsanın veya arazinin sınırlarını, kapsadığı alanı belirlemek.

Emlak vergisinde ödenecek payın belirlenmesi için toprağın değerini ölçmek.

Kırsal kalkınma ve İmar planlaması için dayanak oluşturmak için kadastro işlemleri gerçekleştirilir.