Yıpranma Payı Nedir?

Yıpranma Payı Nedir?

Yıpranma Payı Nedir?
Yıpranma Payı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Yıpranma Payı Nedir?

Gayrimenkul sektöründe binaların zaman içerisinde aşınması ve eskimesi sebebiyle ortaya çıkan değer kaybına yıpranma payı adı verilir. Bu değer düşüşü; duran varlıkların aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eden amortisman hesaplaması ile ortaya çıkarılır.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Yıpranma payının hesaplanmasında kullanılan oranları devlet belirler. Bu oranlar her yıl değişebilir ve farklılık gösterebilir. Binaların yıpranma payı hesaplaması tamamlandıktan sonra “Gayrimenkul Değerlendirme Raporu” oluşturulur. Bu sonuç doğrultusunda binanın kaybettiği değerin payı ortaya çıkar ve binanın ya da gayrimenkulün güncel piyasa fiyatı belirlenir.

Bu hesaplamalarda kullanılan oranlar, binaların türüne ve hizmet verdiği alana göre de değişir. Ayrıca bazı yapılar için emlak vergisi aşınma payı indirimi de yapılabilir. Bu nedenle bir binayı ya da gayrimenkulü satışa çıkarmadan önce yıpranma payının hesaplanması gerekir.