Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı Ruhsatı Nedir?
Yapı Ruhsatı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı ruhsatı, bir inşaatın başlayabilmesi için belediye tarafından verilen onay belgesidir. Bir yapıya başlamak için alınması gereken ilk ve en önemli belge bu ruhsattır. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda verilen yapı ruhsatı, hukuki ve kanuni açıdan bağlayıcıdır.

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Bir taşınmazın inşasının uygunluğunu ifade eder ve alınması zorunlu olan bir lisans belgesidir. Ruhsatı verilirken yapılacak inşaata dair her türlü sahiplik, proje ve inşaat bilgisi değerlendirilir.

Yapılacak inşaat, belediyelerce mücavir alan olarak belirtilen bir bölge içerisinde yer alacaksa belediyelere dilekçe verilerek izin belgesi alınır. Ancak inşaat belediyenin kontrolü dışındaki mücavir alanlarda yer alacaksa valiliklere mal sahibi ya da vekilleri aracılığıyla dilekçe verilir.

Uygunluğu kabul edilen yapı ruhsatının geçerlilik süresi, inşaatın başlama tarihi itibarıyla 5 yıldır. Ayrıca ruhsat verildikten sonra inşaata 2 yıl içerisinde başlanılması gerekir.