Devren Kiralık

Devren Kiralık

Devren Kiralık
Devren Kiralık
Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Devren Kiralık

Devren kiralık denilen işlem bir kiracının taşınmaz mal üzerinde yer alan kullanım hakkını başka bir kişiye devretmesine denilir. 

Ücretsiz İlan Sitesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Bu devir işleminden sonra yeni kiracı bir önceki kiracıdan işyerinin kullanım hakkını ve işyerinde bulunan malları devralmış olur. 

Dükkan içerisinde bulunan demirbaşlar ise yine mal sahibine aittir. Yapılan devirden sonra yeni kiracı kirayı mal sahibine ödemeye devam eder.

Devren kiralık olayı ile ilgili Borçlar Kanunu'nda bir bölüm yer almaktadır. Borçlar Kanunu'nda yapılan açıklamaya göre; kiracı mal sahibinin yazılı şekilde kabulünü almadıktan sonra kira hakkını başka bir kişiye devredemez. 

Eğer mal sahibi gerekli rızayı gösterir ise kiracı kullanım hakkını başka bir kiracıya devrederek mal sahibine karşı olan borç sorumluluğundan kurtulur. Bu tür devirlerde devreden kiracı kira sözleşmesi bitene kadar maksimum 2 sene devralan kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu konumunda olur.